пърхот

Пърхот – интересни данни за Malassezia globosa

Белите люспи, които се отделят от кожата на главата, са проблем за голям процент от хората по света. Поради това усилията на видни учени са насочени към откриване на ефективен начин за налагане на контрол над периодичните изяви на пърхот. Благодарение на новите изследвания, които позволяват да се декодира генома на Malassezia globosa, специфичната гъбичка,…